Kierownik ProjektówSharing knowledge is the most fundamental act of friendship and our obligation to the world. It is the best opportunity for everyone to be heard, to learn and finally to succeed.

Transition Manager Poland
I’m financially qualified professional with 10 years of work experience within Finance Management and Reporting / Project Management / Process Transition / Operations / Strategy & Planning areas, working within Banking and Telecom industries across Europe and Asia. As a Member of ASPIRE Knowledge Management (KM) Expert Group, I’m trying to share my knowledge with the others and support our community. This blog for me is some sort of Hyde Park, a common platform where I can share my knowledge about finance transition & transformation, as well as presents some thoughts about creating and shaping modern approach for managing the centers of excellence in today’s world.

In Top Stories section you will find my elaboration for the subjects, which have nothing in common with my professional life but are particularly interesting for me. It is an invitation to the open discussion about the macroeconomic,  social behaviors and high tech, which are present in our life. I like to leave my comfort zone to tackle new challenges and keep looking for new professional opportunities or projects. However, no matter how full my life may seem to be, there’s always room for a couple of beers with new friends 😉

Transition Manager jest odpowiedzialny za migrację całego procesu od początku do końca. Jego obowiązkiem jest umożliwienie członkom zespołu, który będzie finalnie pracował dla klienta, wykonania ich pracy. Ponieważ transition jest projektem, podlega zasadom zarządzania projektami i właśnie te narzędzia i metodologie są wykorzystywane na co dzień. Zakres obowiązków obejmuje więc między innymi planowanie, sprawy budżetowe, monitorowanie przebiegu migracji, rozwiązywanie problemów i raportowanie.

Transition Manager Polska – centrum usług wspólnych czyli zarządzanie i migracja procesów księgowych i finansowych, realizowanie projektów migracyjnych.

Dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem jest fundamentem przyjaźni oraz naszym obowiązkiem wobec świata. Jest ono bowiem najlepsza możliwością do nauki, dzielenia się własnymi przemyśleniami oraz osiągnięcia sukcesu.

Przez ponad 10 lat zbieram własne doświadczenie zawodowe pracując na międzynarodowych projektach zwianych z migracja procesów finansowo księgowych, strategia i planowaniem, zarządzaniem operacyjnym oraz optymalizacja sprzedażny dla firm z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego.

Posiadam międzynarodowe kwalifikacje CIMA – Advanced Diploma in Management Accounting / Project Manager Prince2 / Six Sigma Green Belt, a także staram się również udzielać  w ramach społeczności zawodowej ASPIRE Knowledge Management (KM) Expert Group.

Swój blog traktuje jako swoisty  Hyde Park wspólna platformę dla wszystkich osób chcących zdobyć wiedze odnośnie migracji procesów finansowo-ksiegowych oraz nowoczesnym podejściem do budowania i kreowania szeroko rozumianych centrum usług wspólnych.

W sekcji Raporty Specjalne co kwartał będę umieszczał własne opracowania w formie studium przypadku na tematy, które od dawna były dla mnie interesujące, a wykraczają daleko poza moja działalność zawodowa. Traktuje to jako początek do dyskusji w sferze makroekonomi, psychologji społecznej oraz nowych technologi, które coraz częściej przeplatają się w naszym życiu.

To co najciekawsze, dzieje sie poza strefa naszego komfortu, dlatego wciąż poszukuje zawodowych wyzwań, nie zapominając o tym żeby zawsze znaleźć czas na poznanie nowych znajomych oraz milej rozmowie przy piwie 😉

Facebook
Twitter
LinkedIn

Featured Skills

#Projectmanagement#TransitionManagement
#SharedServiceCenter#BPO#Outsourcing
#ServiceDelivery#ProcessMigration
#ProjectExecution#ProjectFinance
#BusinessTransitions#BusinessStrategy
#Poland#BusinessinPoland#Collaboration
#ModernManagement#NewEdge
#BusinessMotivation#GrowthFactor
#FinancialPlanning #Sales #Operations
#Leadership#ChangeTheWorld
#PersonalDevelopment#PepoleDeal#Besmart #Begood #KISS

Konrad Lukomski